• Không gian nhà đẹp cấp 4 Clauwaert 14 tháng 5 năm 2010

    Không gian nhà đẹp cấp 4 Clauwaert

    Thách thực là cung cấp 100 m2 không gian đẹp  trên một ngân sách thực sự rất hạn hẹp. Dựa trên tinh thần bảo tồn không gian và mang lại chiều sâu của các quan điểm. Ý tưởng thiết kế đơn giản và nhấn mạnh vào sự thuần khiết , tỉnh táo của kết cấu mặt đất hiện có.